KHUYẾN MÃI TƯNG BỪNG – MỪNG NGÀY KHAI TRƯƠNG
TRỤ SỞ TÂN TẠO
SÀI GÒN MACHINE
chuyên thiết kế, chế tạo máy công nghiệp
Banner Trang chủ (1920x893)
SAIGON INDUSTRIAL METALLIC CO., LTD
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI <br> ƯU ĐÃI GIÁ ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
DÂY CHUYỀN PU
TỰ ĐỘNG | BÁN TỰ ĐỘNG
Đôi nét về

SÀI GÒN MACHINE

Công ty cơ khí công nghiệp Sài Gòn là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu chuyên thiết kế, chế tạo máy công nghiệp phục vụ cho ngành thép tại Việt Nam.

Là Công ty Việt Nam đầu tiên đầu tư phần mềm Copra của hãng DataM – Đức...

 
+ 18 năm
Hình thành và phát triển
 
43838 m ²
Diện tích nhà máy
 
+ 500
Đội ngũ nhân viên

SẢN PHẨM CỦA SAIGONMACHINE

Công ty cơ khí công nghiệp Sài Gòn là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu chuyên thiết kế, chế tạo máy công nghiệp phục vụ cho ngành thép tại Việt Nam.

MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN KLIPLOK

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT 

MÁY CÁN TÔN LAPHONG 457

MÁY CÁN TÔN LAPHONG 457

MÁY CÁN TÔN 14.5 SÓNG TRÒN

MÁY CÁN TÔN 14.5 SÓNG TRÒN

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN KLIPLOK

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN KLIPLOK

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN KLIPLOK

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN KLIPLOK

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN KLIPLOK

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 2 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN KLIPLOK

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

Máy cán Tôn 1 tầng 5 sóng INDO 2SN

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

Máy cán Tôn 1 tầng 5 sóng INDO 2SN

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

Máy cán Tôn 1 tầng 5 sóng INDO 2SN

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

Máy cán Tôn 1 tầng 5 sóng INDO 2SN

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

Máy cán Tôn 1 tầng 5 sóng INDO 2SN

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

Máy cán Tôn 1 tầng 5 sóng INDO 2SN

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

Máy cán Tôn 1 tầng 5 sóng INDO 2SN

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

Máy cán Tôn 1 tầng 5 sóng INDO 2SN

Máy Cán Tôn cán tạo hình các tấm tôn với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Máy Cán Tôn Kliplok – bước phát triển mới của ngành tôn lợp mái...

MÁY CHẤN 4.5M CÓ CHỈNH ĐỘ H350

MÁY CHẤN 4.5M CÓ CHỈNH ĐỘ H350

MÁY CHẤN 4.5M CÓ CHỈNH ĐỘ H350

MÁY CHẤN 4.5M CÓ CHỈNH ĐỘ H350

MÁY CHẤN 4.5M CÓ CHỈNH ĐỘ H350

MÁY CHẤN 4.5M CÓ CHỈNH ĐỘ H350

MÁY CHẤN 4.5M CÓ CHỈNH ĐỘ H350

MÁY CHẤN 4.5M CÓ CHỈNH ĐỘ H350

MÁY CÁN TÔN XỐP PU THƯỜNG

MÁY CÁN TÔN XỐP PU THƯỜNG 

MÁY CÁN TÔN XỐP PU THƯỜNG

MÁY CÁN TÔN XỐP PU THƯỜNG 

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT 

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT 

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT 

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT 

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT 

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT 

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT 

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT

MÁY CÁN XÀ GỒ Z 1 TRẠM ĐỘT 

MÁY CÁN THANH V25-75

MÁY CÁN THANH V25-75

MÁY CÁN KHUNG NHÀ NHẸ C25-75

MÁY CÁN KHUNG NHÀ NHẸ C25-75

Máy cán khung nhà nhẹ - V61 | V42 | V32

Máy cán khung nhà nhẹ - V61 | V42 | V32

Máy cán khung nhà nhẹ - Indo - V30

Máy cán khung nhà nhẹ - Indo - V30

Máy cán khung nhà nhẹ - Indo - C75 | C80

Máy cán khung nhà nhẹ - Indo - C75 | C80

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Công ty cơ khí công nghiệp Sài Gòn không ngừng thay đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và thẩm mỹ cao, mang lại lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

News

Nhà Máy

Khu vực làm việc được trang bị mũ, áo bảo hộ, giày mũi sắt, bao tay đầy đủ theo quy định về bảo hộ dành cho chuyên ngành cơ khí...

Hệ thống cửa hàng

Các cửa hàng trên
Tìm kiếm cửa hàng :
Tìm được 0 cửa hàng