SIAM THAI METAL AND MACHINERY CO.,LTD

SIAM THAI METAL AND MACHINERY CO.,LTD
SIAM THAI METAL AND MACHINERY CO.,LTD
SIAM THAI METAL AND MACHINERY CO.,LTD
SIAM THAI METAL AND MACHINERY CO.,LTD
SIAM THAI METAL AND MACHINERY CO.,LTD
SIAM THAI METAL AND MACHINERY CO.,LTD

Mô tả dự án

SIAM THAI METAL AND MACHINERY CO.,LTD

Nghiệm thu

- MÁY XẢ CUỘN TỰ ĐỘNG

- MÁY CÁN TÔN SÓNG VUÔNG

- MÁY DẬP VÒM

- MÁY GẤP TAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí dự án

GIỎ HÀNG

GIỎ HÀNG