Recruitment

Saigon Industrial Metallic Co., Ltd | Saigon Machine - SGM is proud of a professional working environment, many advancement opportunities, stable job with commensurate salary.
In order to serve customers as "Honorable Guests", we are looking for dynamic, enthusiastic candidates with the desire to learn, work and grow with SGM.

We bring you the opportunity to work in a professional environment, attractive salary and promotion policy and career advancement policy on the principle: "Integrity - Responsibility - Creativity - Cooperation".

Position Deadline View Detail
1 Nhân viên kinh doanh/Marketing (Hưng Yên) 02 Km 18+500, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên 31/12/2020
2 Nhân viên kinh doanh/Marketing (Đà Nẵng) 02 07 Đường số 01, Khu Công Nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng 31/12/2020
3 Kế toán thống kê (Đồng Nai) 02 Đường số 2, Ấp Bầu Sen, Cụm Công Nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 31/12/2020
4 Thợ sơn (Hồ Chí Minh) 02 Lô 12A Đường số 9, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh 31/12/2020
5 Kỹ sư thiết kế cơ khí (Hồ Chí Minh) 02 Lô 12A Đường số 9, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh 31/12/2020
6 Kỹ sư thiết kế nhà di động (Hồ Chí Minh) 02 Lô 12A Đường số 9, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh 31/12/2020
Cart

Cart