VƯƠNG KEN

  • Investor
    VƯƠNG KEN
  • Progress
    Nghiệm thu

Project Description

VƯƠNG KEN - HẬU GIANG

Nghiệm thu máy cán tôn 2 tầng và máy xả cuộn tự động 6 tấn.

Project Location

Cart

Cart