NHÀ MÁY CÁN TÔN HỒNG CÚC 6

  • Investor
    NHÀ MÁY CÁN TÔN HỒNG CÚC 6
  • Progress
    Nghiệm thu

Project Description

NHÀ MÁY CÁN TÔN HỒNG CÚC 6 -  CẦN THƠ

Nghiệm thu máy cán tôn 2 tầng và máy dập vòm 1 tầng

 

Project Location

Cart

Cart