CÔNG TY TNHH HOÀNG SA | NHÀ MÁY CÁN TÔN SẮT THÉP HOÀNG SA - ĐẮK LẮK

Mô tả dự án

KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH HOÀNG SA | NHÀ MÁY CÁN TÔN SẮT THÉP HOÀNG SA - ĐẮK LẮK


NỘI DUNG TRIỂN KHAI: LẮP ĐẶT & HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TẠI XƯỞNG KHÁCH HÀNG


Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM
Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Mặt bằng bên ngoài Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa - Đắk Lắk

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Showroom | Cửa hàng Hoàng Sa

 

máy cán tôn 2 tầng, máy pu, hoàng sa, công ty tnhh hoàng sa, nhà máy cán tôn sắt thép hoàng sa

Máy cán tôn 2 tầng 11 SV 2R &13LP


máy cán tôn 2 tầng, máy pu, hoàng sa, công ty tnhh hoàng sa, nhà máy cán tôn sắt thép hoàng sa

Tổng quan xưởng lắp đặt máy cán tôn


Video chạy nghiệm thu nghiệm thu máy cán tôn 2 tầng


máy cán tôn 2 tầng, máy pu, hoàng sa, công ty tnhh hoàng sa, nhà máy cán tôn sắt thép hoàng sa

Dây chuyền PU K1200mm L24m 6SV-1R và 11SV-2R, độ dày xốp 14-16mm.

 

máy cán tôn 2 tầng, máy pu, hoàng sa, công ty tnhh hoàng sa, nhà máy cán tôn sắt thép hoàng sa

Khu vực tủ điều khiển trạm phun PU

 

máy cán tôn 2 tầng, máy pu, hoàng sa, công ty tnhh hoàng sa, nhà máy cán tôn sắt thép hoàng sa

Sản phẩm tôn PU biên dạng 11 sóng lợp bỏ 2 sóng theo yêu cầu khách hàng


Video chạy nghiệm thu  Dây chuyền PU K1200mm L24m 6SV-1R và 11SV-2R, độ dày xốp 14-16mm.

 

 

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Combo: Máy cán tôn, Máy chấn tôn, Máy cắt xẻ tại xưởng khách hàng

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Combo: Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn Laphong Panel

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Thành phẩm từ Máy Cán Ốp

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Thành phẩm từ Máy Cán V

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Máy Xả Tay cấp phôi cho các loại máy Cán

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Lắp ráp Máy cán xà gồ Z300 tại xưởng khách hàng

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Đơn hàng đầu tiên sau khi lắp đặt Máy Cán Xà Gồ Z300

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Thành phẩm sau khi qua Máy Cán Xà Gồ Z300 xử lý, đạt đúng yêu cầu từ khách hàng

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Máy Cán Xà Gồ Z300 đang trong quá trình vận hành đơn hàng

Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM
Máy cán tôn dập vòm, Máy chấn, Máy cán ốp, Máy cán V, Dây chuyền sản xuất tôn PU Panel, Máy xả tay, Máy xả cuộn, Máy càn xà gồ Z300, Máy cắt xẻ, Công ty TNHH Hoàng Sa | Nhà máy cán tôn sắt thép Hoàng Sa, Đắk Lắk, Saigon Machine, SGM

Lắp đặt Máy Chấn tại xưởng khách hàng

Vị trí dự án

GIỎ HÀNG

GIỎ HÀNG