CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
  • Chủ đầu tư
    CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
  • Vị trí dự án
    Nhơn Trạch Đồng Nai
  • Tiến độ
    NGHIỆM THU

Mô tả dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

Nhơn Trạch Đồng Nai

Nghiệm thu máy cán khung nhà nhẹ

 

Vị trí dự án

Các dự án khác

GIỎ HÀNG

GIỎ HÀNG